nowy dział na stronie

Pozwoliłem sobie na umieszczenie na naszej stronie w dziale Ludzie - galerii
najbardziej zasłużonych dla polskiego modelarstwa modelarzy lotniczych -
moich przyjaciół . Galeria będzie sie powiększać w miare dopadania reszty na
zawodach i spotkaniach modelarskich . Wyszedłem bowiem z założenia,że to
przecież modelarze są najważniejsi w całej tej zabawie. Modele można bowiem,
zbudować , kupić czy jeszcze innym sposobem -pozyskać -serdecznie zapraszam
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...
Użytkownik "Jerzy" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:dmc7ro$u2f$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Oczywiście są to fotki robione przeze mnie specjalnie do takiej galerii za zgodą fotografowanych
Reply to
Jerzy

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.