dwa nowe filmy na stronie

Zamie¶cili¶my na stronie dwa nowe filmy 1. lot SZD-55 promyk elektro i 2.
lot PZL-101 Gawron elektro z model Making - zapraszam
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...
Witam Czym napêdzacie tego Promyka ? Lata ca³kiem ¿wawo. pozdrawiam Tomek
U¿ytkownik "Jerzy" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bm1nnb$2k2a$ snipped-for-privacy@arrakis.solutions.net.pl...
Reply to
Tomasz Nawacki

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.