nowe na stronie

Na stronie modelarskiej w dziale Historia z zakladce Tarn.Lotn.Wiecznej
Eskadry zamie¶ci³em kolejne wspomnienie o moim koledze motolotniarzu -
Marianie Ubasie z Olesna , a dlatego na modelarskiej bo nikt inny tego nie
zrobi³ - zapraszam
Reply to
jerzy
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.