materiał z długali w Kurowie na stronie

Powiem szczerze - bylismy w sobote u kol.Tomka Kosy na zawodach "długali" Janusz O..pracowała cały dzień ale tez startował i zrobił III miejsce w nie znanej dla siebie klasie . radość duża - miła atmosfera i uroczystośc wielka - relacja - strona - zapraszam .A i niezwykłaśc tez byla - lądowanie długala bez lewej wysokości

Reply to
Jerzy
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.