bardzo dużo nwości na stronie

W ostatnim czasie wiele sie wydarzyło . Byliśmy w Kurowie u Tomka /Orlik - N.Sącz/, Sami mieliśmy Mistrzostwa Polski w elektrycznych . Janusz zostal Mistrzem Polski w kl, F5D/pylon/ i to wszystko uwieczniliśmy na stronie w formie wyników i zdjęć. - Zainteresowanych - zapraszam

Reply to
Jerzy
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.