Aktualizacja na stronie F1E

Witam Serdecznie i Bardzo ¦wi±tecznie:)
zapraszam na zaktualizowan± trochê ¦wi±teczn± Stronê F1E
znajduje siê juz link do projektu kalendarza imprez
oraz nades³ane przez Romka Sowê Wszystkie nasze imprezy na rok 2008
W dziale Pogoda znajdziecie zawsze aktualn± pogodê z IMGW która zosta³a mi
udostêpniona za ich zgod±
formatting link

pozdrawiam serdecznie i ¿yczê jeszcze raz Weso³ych ¦wi±t!!!!
Reply to
modelpiotrek
Loading thread data ...
U¿ytkownik "modelpiotrek" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:fko5vg$gtd$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Cze¶æ. A na zamieszczenie logo Federacji FAI masz zgodê ?
Pozdrawiam Andy PS.To ja Twój kumpel Andrzej :))) Weso³ych ¦wi±t
Reply to
Andrzej
Ha Andrzeju teraz mnie dopad³e¶:))) robiê im darmow± reklamê:)))) Weso³ych ¦wi±t!!!!!!!!
pozdrawiam
Piotrek Szymañski
Reply to
modelpiotrek
U¿ytkownik "modelpiotrek" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:fko6st$jho$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
OK. "1.1 Our Identity The logotype of the FAI is the FAI's official hallmark." itd...
formatting link
Pozdrawiam Andy
Reply to
Andrzej

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.