nowe zdjecia na stronie

witam wszystkich
nareszcie uda³o powiêkszyæ siê rozmiar miejsca na nasz± stronê (modela¿y z
¯ywieckiego klubu "PASJA") i mog³em wgraæ najnowsze zdjecia z naszych wypraw
konkursowych (Kielce, Kisi±¿ ), pokazów lotniczch (Radom,Bielsko-Bia³a) i
muzeów (Kraków, Drzonów), czynna jest w koñcu galeria naszych modeli,
polecam zw³aszcza modele Krzysztofa Gêgi i Paw³a Fidelusa
serdecznie zapraszan do odwiedzin
formatting link
(aktualno¶ci/nasze wyprawy)
pozdrowienia dla wszystkich sklejaczy
kris
Reply to
kris
Loading thread data ...
Cze¶æ Gratuluje!!!! Bardzo, bardzo fajna strona. Tak dalej.
pozdrawiam jack
ps. Robie teraz ju-52 3m w cywilnej wersji w barwach pll lot ;-)
Reply to
Jack
dzieki
ach jakby by³y jakie¶ k³opoty ze zdjêciami to trzeba na nieotwartych klikn±æ "poka¿ obraz", ja mam Neostrade i wszystko chodzi OK pozdrowienia dla sklejaczy kris
U¿ytkownik "Jack" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bnlar6$58o$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
kris

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.