Kolejka TT - gdzie serwis?

Witam grupę. Czy możecie polecić jakiś serwis/sklep, gdzie mogę sprawdzić stary zasilacz, lokomotywy etc? Odkurzyłam dla syna swoją starą kolejkę i okazało się, że coś nie działa :((( Dziecko smutne, a ja nie umiem tego nawet zdiagnozować. Gdzie mogę się z tym przejść, żeby mnie nie wysłano do diabła?

Reply to
siwa
Loading thread data ...

siwa <siwa@bez_tego.vege.pl> tako rzecze w news:Xns9421D59E92A3Bsiwa@193.110.122.80 :

Warszawa, przepraszam...

Reply to
siwa
Reply to
Andrzej Czarnak

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.