Sklep modelarski w Czeskim Cieszynie - Szukam

Witam
Akurat jestem w okolicy, mo¿e ma kto¶ namiar na sklep
modelarski w czeskim cieszynie lub okolicach ?
Pozdrawiam Waldek
Reply to
Waldorf
Loading thread data ...
Nie pamiętam dokładnego adresu, ale trafić jest bardzo łatwo, byłem tam jakieś 2 tyg temu. W cieszynie masz 2 przejścia graniczne (w mieście). Po stronie czeskiej jest główny plac/rynek z ratuszem, mniej więcej pomiędzy tymi przejściami, jakieś 200m od granicy. Sklep modelarski jest na przeciwko ratusza . Do sklepu modelarskiego wchodzi się przez sklep z żarówkami etc. (sklep modelarski jest na 1 piętrze).
Pozdrawiam, Radek
Reply to
Radek Pilski
Dziêki Radku Jutro odwiedzê, mo¿e komu¶ co¶ kupiæ ? ;-)
Pozdrawiam Waldek
Reply to
Waldorf
U¿ytkownik "Radek Pilski" snipped-for-privacy@yahoo.com napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Fakt. Nazywa siê CeTeModel. Wje¿dzasz do Czeskiego Cieszyna przez most w mie¶cie. ( drugi jest w drug± stronê - tym drugim bêdziesz wraca³ ). Jedziesz 200 m i parkujesz po prawej stronie przy "g³ównej" ulicy( przed zakretem) . Pytasz gdzie jest rynek. ( Wszyscy mówi± po polsku ). Je¿eli zaparkowa³e¶ wg moich wskazañ to idziesz w lewo krótk± uliczk± i wchodzisz na owy "Rynek". Idziesz po przekatnej w prawo i znajdujesz malutki sklepik z elektryk± i ponownie pytasz o modelarski. Tam Ci pokazuj± ->po schodkach na 1 piêtro.
buwi777
Reply to
buwi777
Witam! Czy s± jakie¶ istotne róznice cenowe miêdzy Czechami a Polsk± je¶li choidz np. o aparatury RC? Adam B.
Reply to
Adam B.
U¿ytkownik "Adam B." snipped-for-privacy@bielsko.opoka.org.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cdjimn$qm9$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Z techniczn± dok³adno¶ci± s± te same. Zale¿y po ile wymiana PLN - Korona, jakie wyposa¿enie, problemy z gwarancj±, itp Ostatnio jak by³em w CeTeModel to musia³em pytaæ o cenê ka¿dego elementu - nie ma ogólnego cennika. Trza se spisaæ co siê chce kupiæ, polskie ceny i wtedy porównywaæ
Powodzenia
buwi777
Reply to
buwi777
Sklepy w Ostravie: Patrz
formatting link
i w prawej kolumnie "shops" patrz "SCZ Model" i "TT Aero"
Niektóre zestawy o 30% taniej a niektóre sprawy (serwa) tak samo jak u nas....
------- Newsman
Reply to
Newsman

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.