Szukam sklepu w Czechach

Witam!
Czy nie zna ktoś sklepu modelarskiego w pobliżu Cieszyna ale w Czechach
Pozdrawiam
Krzysiek
Reply to
chrisd
Loading thread data ...
U¿ytkownik "chrisd" snipped-for-privacy@vp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Rynek w Czeskim Cieszynie -> CeTeModel
Trudno NIE zauwa¿yæ - sklep elektryczny + schody na I piêtro + full reklama na zewn±trz
buwi777
Reply to
buwi777
A jakie modele Ciebie interesuj±? Bo je¶li modele samochodów RC to Senov ul. Slepa 508 - Tomas Rajdus. Przy trasie Cieszyn - Ostrawa. Najlepiej zaopatrzony sklep w Czechach. Mo¿na kupowaæ za z³otówki. Leszek
Reply to
LeszekB
Dzięki serdeczne. A jaki mają tam asortyment ? Interesują mnie szczególnie śmigłowce eletkryczne oraz aparatura.
Reply to
chrisd
U¿ytkownik "chrisd" snipped-for-privacy@vp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
formatting link
zapytaj, daj znaæ czy taniej ni¿ w PL
buwi777
Reply to
buwi777
Z tym w Cieszynie bedzie problem, chyba ¿e wcze¶niej zamówisz. Dwa wieksze sklepy s± w Ostrawie i jeden w ¯ylinie ale to S³owacja.
formatting link
porównywaniu cen zwróæ uwagê na ró¿nice kursów korony s³owackiej i czeskiej.
Ten drugi sklep w Ostrawie tez ma strone, ale zapomnia³em adresu.
Micha³
Reply to
invalid unparseable
Witam, To ten drugi sklep:
formatting link
Reply to
DAREKRC

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.