Producenci smarów

Dzień dobry,
Czy mogę prosić Was o nazwy polskich (tj. produkowanych w PL oraz co
trudniejsze polskie firmy w całości) produkujących smary/oleje.
Wiem, że łatwo można znaleźć w sieci większych producentów (gorzej z
rozdziałem czy są polskie), ale może ktoś zna jakiś małych lokalnych
producentów. Poturbuję na studia :>
Pozdrawiam, Krzysiek
Reply to
OneiroO
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.