Wroclaw - sklep modelarski okolice ul. Robotniczej

...podobno gdzie¶ jest w tej okolicy sklep modelarski
Mo¿e kto¶ by³ i zna adres? Jaki maj± asortyment?
pzdr
leszek
Reply to
Leszek Balcerek
Loading thread data ...
Witam! U¿ytkownik "Leszek Balcerek" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bu8q1s$bs0$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Tak, w okolicy. Sklep eHobby mie¶ci siê na ulicy Fabrycznej 14. Jest to na terenie dawnego PaFaWagu. Szukaj±c, pytaj siê o firmê REKMAN (nie¼le siê nab³±dzi³em) Wiêcej zobaczysz na
formatting link
. O aktualny asortyment pytaj telefonicznie. Zakupy mo¿na robiæ osobi¶cie. Tel.(0)71 359-72-12
Pozdrawiam. Mariusz.
Reply to
Mariusz

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.