waga ewd

witam gdzie mo¿na w Warszawie lub okolicach mo¿na kupiæ wagê EWD lub kto to mo¿e sprowadziæ linki mile widziane Pozdro

Reply to
SZCZOTA
Loading thread data ...

zakładam, że chodzi ci o przyrząd ułatwiający zmierzenie różnicy kątów zaklinowania skrzydła i statecznika poziomego. Widziałem to kiedyś w RIKU. Pozdrawiam, Radek

Reply to
Radek Pilski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.