Nowe na modelarskiej stronie

Zapraszam na modelarską stronę
formatting link

W dziale "Artykuły" zamieściłem plany i opis szybowca "Sterus". Jest to model,
który może wykonać nawet początkujący modelarz, a i tym, którzy "siedzą w tym
fachu" parę lat może przynieść satysfację jego budowa i oblatywanie.
W dziale "Galeria" umieściłem wspaniałe zdjęcia nadesłane przez Dariusza
Sobaszka.
Zapraszam do czytania nowych i "ściągania".
Pozdrawiam snipped-for-privacy@wp.pl
Reply to
alehar
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.