nowe na stronie

zamiescilismy na stronie w dz.nasze modele - zdjecia nowego modelu SU-29
/elektro J.Dolasiñskiego oraz zdjecia z oblotu /
Owiewka musi byc
przyklejana ta¶m± bo powietrze j± wydmuchuje. Zamie¶cili¶my tez fotki skoku
ze spadochronem naszego "Mi¶ka" Kogo to ciekawi - zapraszam
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.