podlewarka

Zrobi³em urz±dzenie do podlewania ro¶lin doniczkowych. Sk³ada siê z
2-litrowej butelki po napojach, postawionej w miarê mo¿liwo¶ci wy¿ej od
doniczki. Do butelki z wod± wk³ada siê "kabel fryzjerski", o d³ugo¶ci trzy
razy takiej jak wysoko¶æ butelki. Kabel wk³adamy w ca³o¶ci, zatykamy na
przyk³ad przez zagniecenie i wyci±gamy w kierunku doniczki. Sprawdzamy po
odetkaniu czy woda leci i zatykamy otwór drewnian± wyka³aczk± owinêta wat±.
Wyka³aczkê wtykamy w ziemiê w doniczce. Podlewarka wystarcza na oko³o 2
tygodnie czasu.
Reply to
wt
Loading thread data ...
W co wkladamy?
Pomysl jest rewelacyjny. W polowie lat 50 dostalem na imieniny ksiazke "Poradnik majsterklepka" gdzie taki pomysl byl opisany ze szczegolowymi instrukcjami do wykonania
A.L.
Reply to
A.L.
Jestes dzielny. Fajny pomysl z ta wata. Dlugo myslalem, jak zrobic kropelkowy podlewacz, i wata (jakis inny, podobny material) bedzie ok.
pozdrawiam pluton
Reply to
pluton
to kapilarny raczej. a widiza³es poid³a dla chomików, papug, patyczaków?
formatting link
widac niuansow ale akurat to co najwazniejsze, nie wiem jak takie cos nazwac, grawitacyjno-pêcherzykowy, antykesonowy...?
Reply to
bujnos
W gruncie dotychczas stosowano zraszanie, ma³o efektywne, albo podlewanie rozci±gniêtym przewodem z otworkami. Ale najlepsza metoda to wydaje siê, ¿e taka odwrotna drenacja, jak siê wt³oczy wodê do rurek drenarskich, obecnie plastikowych, to woda siê rozejdzie po gruncie. Z czasem pewnie grunt bêdzie specjalnie przygotowywany, z odpowiednimi warstwami nieprzepuszczalnymi. Taka podlewarka mog³aby obs³u¿yæ w gruncie pewnie tylko jedn± wybran± ro¶linê.
W podlewarce trzeba wyregulowaæ ilo¶æ waty, aby co chwilê spada³a kropla. Jak bêdzie za du¿o waty to podlewanie bêdzie za s³abe.
Dawno temu kablem fryzjerskim nazywano przewód gumowy u¿ywany w "psikawce" fryzjerskiej do spryskiwania w³osów.
Reply to
wt
Używam takiej kroplówki do czegoś tam. Da się tak ustawić że kropla szybciej wyschnie niż kapnie. I to bez cudowania a zaciskiem co jest na rurce. Nie ma żadnego problemu żeby ustawić kroplę na minutę, kroplę na 5 minut. Kropla na minutę wychodzi gdzieś w okolicach 1/4 dolnego zakresu regulacji oryginalnym zaciskiem.
Reply to
kogutek

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.