III Ogólnopolskie Zawody Makiet Szybowców Zdalnie Sterowanych na

Przyjmujemy zapisy na III Ogólnopolskie Zawody Makiet Szybowców Zdalnie Sterowanych na zboczu w Czarnej Górze.

Gmina Bukowina Tatrzańska, Aeroklub Tatrzański oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu pragną poinformować o organizacji III Ogólnopolskich Zawodów Makiet Szybowców Zdalnie Sterowanych na zboczu w Czarnej Górze. Zawody zostaną rozegrane w dniach 20-21 sierpnia 2005 r. w dwóch kategoriach:

  1. makiety szybowców o rozpiętości do 3 m
  2. makiety szybowców o rozpiętości powyżej 3 m Dodatkowo są przewidziane nagrody dla najlepszych modeli polskiej konstrukcji.

Więcej informacji na stronie:

formatting link
Arek

Reply to
Arek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.