Zawody Makiet F4C i F4CX - ostatnie wtym sezonie w Brzegu

Otwarte Zawody Makiet Samolotów F4C i F4C-Gigant
Zaliczane do Pucharu Polski – Zakończenie Pucharu Polski
o Puchar Wójta Gminy Skarbimierz
Sportowe Lotnisko Modelarskie Skarbimierz SMO Feniks
17-18.09.2005r
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
..................
Program zawodów:

17.09.2005r
18.09.2005r
7.00-9.30 – Rejestracja
zawodników 8.30 -
Śniadanie
930-10.00- Śniadanie
9.00-12.00 – II kolejka lotów
10.00-14.00 – Ocena statyczna i trening lotów 12.00-
13.00 – Obiad
14.00-14.30 – Otwarcie zawodów
13.00-16.00 – III kolejka lotów
14.30-15.00 – Obiad
16.30 – Zakończenie zawodów
15.00-18.30 – I kolejka lotów
19.00 – kolacja
ok. 20.00 – Ognisko –w miejscu zakwaterowania
Organizator zastrzega sobie możliwość drobnych zmian w
programie
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
..................
Dojazd do lotniska
Zjazd z autostrady (Brzeg Nysa), na skrzyżowaniu w prawo 2km do wsi Przylesie.
We wsi w lewo w kierunku wsi Pępice ok. 4 km, za wsią wjeżdżamy prosto na
teren byłego lotniska, po ok. 500 m. skręcamy w małą uliczkę w lewo i po ok.
200m. jesteśmy na miejscu.
Dojazd od kierunku Namysłowa, wjazd przez most na Odrze do skrzyżowania ze
światłami na nim w lewo i zaraz w prawo. Następnie prosto przez całe miasto do
obwodnicy miasta. Skrzyżowanie przejeżdżamy prosto i zaraz łukiem w prawo do
wsi Skarbimierz i dalej do osiedla Skarbimierz na lotnisku tam w lewo i prosto
na płytę lotniska.
Dojazd z kierunku Wrocław i Opole obwodnicą miasta do skrzyżowania Namysłów
Skarbimierz i dalej jak wyżej.
Dojazd do noclegu
Jedziemy w kierunku Namysłowa (odwrotnie jak na lotnisko) – za mostem na odrze
prosto do wsi Pisarzowice, we wsi na skrzyżowaniu w prawo i ok. 2km do wsi
Kościerzyce. We wsi na skrzyżowaniu w lewo w kierunku wsi Ciepielowice i po
ok. 1km po prawej stronie znajduje się ośrodek “Floryda”
Komisja Sędziowska
Sędzia Główny – Leszek Mastalski
Sędzia sekretarz – Andrzej Bieszczad
Sędzia - Zbigniew Jurek
Sędzia – Sławomir Gardyna
Sędzia – Andrzej
Podkalicki Sędzia –
Piotr Wolak
Sędzia – Jarosław
Dryszcz Sędzia –
Rafał Kowalczyk
Infirmacje
1. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Koseksem Sportowym FAI i
Regulaminem Sportowym AP.
2. Zawodnicy startujący w kat. F4C muszą posiadać aktualną na 2005r
Licencję Sportową AP.
3. Zawody zostaną rozegrane na Sportowym Lotnisku Modelarskim
Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny “Feniks” w Skarbimierzu
4. Rejestracja zawodników na lotnisku dnia 17.09.2005r od 7.00 do 9.30.
5. Zakwaterowanie zawodników w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym “Floryda” w
Kościerzycach – 12km od lotniska – koszt 1 noclegu 25,-PLN. Istnieje możliwość
noclegu we własnym kempingu lub namiocie na lotnisku za darmo.
6. Wyżywienie zawodników od śniadania dnia 17.09 do obiadu 18.09 na
miejscu na lotnisku – 50,-PLN
7. Opłata startowa od zawodnika – 50,-PLN.
8. Zwycięzcy zawodów otrzymają dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe –
wszyscy zawodnicy otrzymają upominki.
9. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 04.09.2005r (po tym terminie nie
zapewniam noclegu i wyżywienia) na adres organizatora:
Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny “Feniks”
ul. Piłsudskiego 18/1 49-300 Brzeg
tel/fax 0048 /77/ 4441505, mobil: +48 606 349834, e-mail:
snipped-for-privacy@3vnet.pl
Uczestnikom zawodów życzymy osiągnięcia dobrych wyników oraz przyjemnego
pobytu w Brzegu


Reply to
Radek Oleksy
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.