Płock 27 maj 2006 Puchar Polski makiet F4C i F4CX

Witam!

Zamie¶ci³em na naszej stronie

formatting link
kilka zdjêæ z P³ocka z pierwszego dnia zawodów zaliczanych do Pucharu Polski w F4C i F4C-X

Pozdrawiam Marek GG: 4329550

***
formatting link
*
**
Reply to
Marek - Yak
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.