Potrzebna pomoc w testowaniu strony.

Witam!
W zwi±zku z przenosinami strony na nowy serwer proszê kolegów o pomoc w
testowaniu strony.
Serwer udostêpniony zosta³ nam na 7 dni na okres próbny.
Proszê o przetestowanie dzia³a strony, a w szczególno¶æ szybko¶ci jej
otwierania i prêdko¶ci ³adowania zdjêæ.
Dzia³anie strony na neostradzie ur±ga³o wszelkim zasadom, dlatego
zdecydowali¶my siê na umieszczenie strony na p³atnym serwerze.
Wszelkie uwagi proszê zg³aszaæ na snipped-for-privacy@post.pl lub na GG: 1299639
Nowy adres strony to:
formatting link

Pozdrawiam
Marek Zakrzewski
GG:1299639
***
formatting link
***
Reply to
Marek - Yak
Loading thread data ...
/ciach/
Witam. Ładowanie strony i zdjęć błyskawiczne, działanie linków bez zarzutu. Przeglądarka Firefox 1.0 PL, system Windows 2000, łącze ADSL 768/168 kbps (Neostrada), procesor Celeron 800 MHz, RAM 256 MB. Pozdr Adam snipped-for-privacy@onet.pl
formatting link
Reply to
Adam Sliwinski
Witam!
Dziêkuje za informacje !!
Pozdrawiam Marek GG:1299639 ***
formatting link
***
Reply to
Marek - Yak
chodzi tak sobie :) szczerze mowi±c co do serwera, zda¿aj± siê szybsze :).
co do stronki to s± za ma³e literki u¿ywam duzych rzdzielczo¶ci i literki s± malutkie, najlepiej powiêksz je trochê :).
£±cze 2mbp/s czyli 250 kilobytes/s
Pozdrawiam U¿ytkownik "Marek - Yak" snipped-for-privacy@post.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:4210fb4f$ snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
Reply to
Tomasz Duda" -
Z glebin modelarni ...
MY> Witam! MY> W związku z przenosinami strony na nowy serwer proszę kolegów o pomoc w MY> testowaniu strony. MY> Serwer udostępniony został nam na 7 dni na okres próbny. ... MY> Nowy adres strony to:
formatting link
Pozdrawiam MY> Marek Zakrzewski MY> GG:1299639 MY> ***
formatting link
*** Hejka Jak dla mnie blyskawica - Neo+ 640. MarCiu
Reply to
Marciu11 - Viper
Witam... po pierwsze sie przywitam bo to pierwszy post na ta grupe a po drugie ...
Strona dziala fajnie (szybko sie wszystko otwiera)
Reply to
invalid unparseable
Witam!
Dziêkuje wszystkim za informacje co do dzia³ania strony, prawdopodobnie zostanie na tym serwerze, tylko jak±¶ "wpadaj±c± w ucho" domene siê wykupi ;-)
Pozdrawiam Marek GG:1299639 ***
formatting link
***
Reply to
Marek - Yak
Witam. W Mozilli działa błyskawicznie, w IE wolniej, ale nie jest źle. Neostrada, Windows XP. Pozdrawiam, Piotr_O.
Reply to
Piotr_O.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.