okrety podwodne RC II wojna swiatowa

Poszukuje kontaktu z modelarzem posiadajacym doswiadczenie w budowie modeli okretow podwodnych RC.

Reply to
Pawel
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.