Potrzebna pomoc Mechsoft / Inventor

Witam
Piszę pracę nt. programu Mechsoft / Inventor i poszukuję materiałów na temat,
jeśli ktoś miał styczność z tym programem to bardzo proszę o pomoc, na necie
materiałów jak na lekarstwo... poszukuję literatury lub jakichkolwiek opisów.
Dzięki i pozdrawiam
Reply to
Tomek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.