Flotacja - proszę o pomoc

Witajcie,

Moja koleżanka pisze pracę inż. na temat "Porównanie technik flotacji na wybranych przykładach". Niestety nie może liczyć na pomoc swojego promotora, ponieważ ten kazał jej przepisać "własnymi słowami" pracę "Overwiew of flotation as a wastewater treatment technique" J. Rubio i in. Ciekawa sugestia, prawda? Stąd moja prośba, jeżeli ktoś z Was dysponuje materiałami na ten temat w języku polskim lub angielskim, będę bardzo wdzięczna za udostępnienie i oczywiście pokryję koszty wysłania ich (w przypadku poczty polskiej). Proszę również o podanie stron www z informacjami na ten temat. Koleżanka nie ma dostępu do internetu, więc jej trochę pomagam :). Dzięki za wszelką pomoc.

Reply to
A.L.
Loading thread data ...

Dnia Tue, 29 Mar 2005 13:14:34 +0200, A.L. snipped-for-privacy@nospammwp.pl napisał:

zobacz

formatting link
Zakładu Wzbogacania Rud należącego do KGHM. Rudy wzbogaca się za pomocą kilku procesów, m.in. flotacji. W tym angielskim tytule chodzi o zupełnie inną flotację bo w oczyszczalniach ścieków ale w tytule koleżanki pracy nie pisze o jaką flotację chodzi więc... Możecie spróbować nawiązać kontakt z kimś z ZWR i wam może pomoże [uprzejmy inżynier :)]

Reply to
marccel

No tak to już jest, wykładowcy zamiast robić coś konstruktywnego siedzą pewnie do drugiej na necie i filozofują, tak że nie dziwie się biedactwu:)

Pozdrowionka

Reply to
DanielT

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.