zadanie ze współczynników bezpieczeństwa - proszę o pomoc

formatting link
tylko treść tego zadania ( i podobnych) i praktycznie żadnych notatek. Proszę o rozwiązanie tego zadania, to pewnie wtedy wydedukuję jak robić takie zadania.

Nie będę umieszczał swojej wersji rozwiązania, bo się skompromituję ;)...

Za pomoc wielkie dzięki

Reply to
Adam
Loading thread data ...

Ale to nie z bezpieczenstwa tylko ze zmeczenia.

I od tego rozdzialu musisz zaczac czytac.

J.

Reply to
J.F.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.