Proszę o pomoc

Proszę bardzo o pomoc.
Potrzebuje danych fizycznych dla kwasu octowego [C2H4O2] w temperaturze
110°C i 118°C. A dokładniej chodzi mi o ciepło właściwe i ciepło parowania.
Szukałem w tablicach chemicznych Andrzeja Dońca (Wydawnictwo
Politechnika Łódzka), ale niestety dla tego związku mam zakres
temperatur od 10 do 40 °C co mnie nie urządza.

Może zna ktoś z Państwa jakieś źródła (oprogramowanie lub //najlepiej//
stronę internetową).
A może ktoś mógłby mi napisac na forum wartości tych ciepeł dla
określonych powyżej temperatur temperatur.
Dane te potrzebuje do wykonania projektu zadanego mi przez wykładowcę.
Jest to projekt kolumny rektyfikacyjnej dla układu woda-kwas octowy.
Z góry dziękuję. :)
Reply to
Maciej Olejnik
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.