[ RC ] Proszę o pomoc - instrukcja !

Witam ! Proszę o pomoc w znalezieniu instrukcji ( po polsku ) do MC 20 Graupnera . Mam niemiecką i angielską , ale mimo to mam problemy ze zrozumieniem pewnych fragmentów ( np. wolne miksery ) .

Pozdrawiam , Leszek Kruk

Reply to
Leszek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.