[RC] PHP 4 - potrzebna pomoc!

Witam,
kto z kolegów jest dobrze oblatany w PHP 4 i mógłby mi pomóc? Potrzebuję
formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w pikniku modelarskim. Liczę na pomoc!
Pozdrawiam Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
Loading thread data ...
Witam !
Ja mam ochotê na naukê PHP ale niestety mój poziom jest jak na razie niewystarczaj±cy proponuje grupê
pl.comp.www
My¶lê ¿e kto¶ z tej grupy pomo¿e !!
Pozdrawiam Andrzej D.
formatting link

U¿ytkownik "Piotrp_de" <piotrp snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl... > Witam, > > kto z kolegów jest dobrze oblatany w PHP 4 i móg³by mi pomóc? Potrzebujê > formularz zg³oszeniowy uczestnictwa w pikniku modelarskim. Liczê na pomoc! > > Pozdrawiam Piotr > >
formatting link
-- > Wys³ano z serwisu OnetNiusy:
formatting link
Reply to
Ajek6
Witaj
W Twoim liście datowanym 23 lutego 2004 (22:10:35) można przeczytać:
P> Witam,
P> kto z kolegów jest dobrze oblatany w PHP 4 i mógłby mi pomóc? Potrzebuję P> formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w pikniku modelarskim. Liczę na pomoc!
A masz dostęp do bazy mysql ? Zresztą nawet jezeli nie to pisz na priv-a jak ma wyglądać formularz, chetnie pomogę.
Reply to
Teos
Jak trzeba to i ja mogę pomóc. Bez bazy danych też się obejdzie. Jakby ci to pisz na priv. Kuba
Piotrp_de wrote:
Reply to
Jakub Mendys

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.