Zanim jeziora skuje lód.

Hydroplan. Może jeszcze ktoś zdąży go zwodować. Wszelkie informacje pod
snipped-for-privacy@go2.pl . Cena 260zł. Zdjęcie jest tutaj:
formatting link

Reply to
Andrzej
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.