zawody i latanie

Zapraszam na III Ogólnopolskie Zawody modeli Makiet szybowców w klasie
Gigant o puchar starosty tarnowskiego i wójta gminy Tarnow 2-3 .07 od
godz. 9.00 szczegó³y na stronie Klubu Avia w Tarnowie
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.