Zawody F3K i F5B

Uprzejmie zawiadamiam, ¿e zgodnie z kalendarzem imprez Aeroklubu Polskiego w
dniach 15-16 maja br. na l±dowisku w Morzychnie /woj.ma³opolskie-
pow.D.Tarnowska 20 km na p³n. od Tarnowa /
rozegramy Ogólnopolskie zaw. do
PP modeli szybowców z nap. el. w kl. F5B i I Ogólnopolskie zawody modeli
szybowców RC klasy F3K - wszystkie informacje na stronie Klubu AVIA w
Tarnowie - zapraszamy
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...
U¿ytkownik Jerzy snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³:c6gdl3$rri$ snipped-for-privacy@news.onet.pl... Ogólnopolskie zaw. do
dzia³u "linki" - jest tam kilka adresów stron traktuj±cych o modelach do startów w wydaniu HLG jak i DLG / SAL. S± strony producentów, imprez lokalnych (do tej pory poza Polsk±)oraz cyklu Eurotour. Jest te¿ kopalnia wiedzy o modelach, projektach , technice i technologi:
formatting link
Reply to
Renart F.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.