zawody modeli F5B i F3K

Uprzejmie zawiadamiam, ¿e zawody w tych klasach do Pucharu Polski odbed± sie
zgodnie z kal. imprez AP 19-20 maja 2007 . klasê F5B rozegramy w Morzycnie -
tradycyjnie , natomiast kl.F3K rozegramy na l±dowisku w Tarnowie - mapka i
info strona
formatting link
Przyjazd w dniu 18.05. do Hotelu LZS w
Odporyszowie - Noclegi 18/19 i 19/20 tam¿e.
Zg³oszenia jak zwykle : Jerzy Mazgaj Tarnów tel 014 655-52-88, 688-90-35
kom. 0513276441 e-mail snipped-for-privacy@is.net.pl, snipped-for-privacy@poczta.onet.pl . Janusz Olszówka
014 6792-368 kom.0609578210 e-mail snipped-for-privacy@poczta.onet.pl w jakim¶ rozs±dnym
terminie do 10 maja 2007
Reply to
jerzy
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.