Zawody

Witam!

Czy kto? mo?e mi odpowiedzie? na pytanie czy jutro (w sobot? (3.07)) odb?d? si? zawody (Eliminacje Mistrzostw Polski Modeli Samochodów RC Buggy) w Nowym S?czu?

Z góry dzi?kuj? za odpowied?!

Reply to
Szarik
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.