Problem z silniczkiem w PIKO 80018

Witam.
Mam parowóz model PIKO 80018 i maly problem; do niedawna parowozik
dzia?a? bez zarzutu, a? pewnego pieknego dnia odmówi? pos?usze?stwa.
Sprawdzi?em napi?cie - dochodzi do silniczka, ale ten ani drgnie.
Dodam, ?e lokomotywa ma ok. 20 lat i nigdy nie by?a w ?aden sposob
konserwowana (wi?kszo?? czasu przele?ala w szafie i by?a uruchamiana
okazyjnie 1 na rok; dopiero ostatnio przypomnia?em sobie o jej
istnieniu).
Pytanie nast?puj?ce: czy mo?na naprawi? taki silniczek (by?bym
wdzi?czny za jakie? wskazówki); je?eli nie, to czy i gdzie mo?na kupi?
takowy na wymian??
Z gory dzi?kuj? za pomoc.
Wiesiek
Reply to
Mussashi
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.