Problem z zbrylonym gipsem w turbinie odkurzacza.

///////////////////////
Witam,
Przepraszam ¿e tak prosto z mostu pytanie, ale mo¿e jako¶ bêdê móg³ siê
odwdziêczyæ.///////////////////
Codzi o to, ¿e mam problem z gipsem zasysanym przez odkurzacz centralny
(przez moich kochanych klientów). Robiæ tego nie wolno i piszê o tym w
warunkach gwarancji... pomiñmy. Zasysaj± gips a raczej jego odpadki z g³adzi
na nowych ¶cianach. Gips osadza siê na aluminowych ³opatkach turbiny ss±cej.
Przy zmiennej wilgotno¶ci powietrza py³ zbryla siê i zmienia ¶rodek
ciê¿ko¶ci. Kilkana¶cie tysiêcy obrotów powoduje "bicie" i w rezultacie
zniszczenie wirnika silnika jednofazowego stanowi±cego integraln± czê¶æ
zespo³u ss±cego (turbina+silnik).Je¶li w porê uda siê taki silnik z turbink±
serwisowaæ, to k³opot z g³owy.Mo¿e zna kto¶ z Szanownych Chemików/Fizyków
sposób na
taki osadzony na ³opatkach wirnika pracuj±cych wewn±trz zamkniêtej na sta³e
obudowy (trzy komory - dla ka¿dej turbinki osobna) py³ budowlany? My¶la³em o
tym ¿eby zanurzyæ t± turbinkê w "CZYM¶?" co po jakim¶ czasie spowoduje
oczyszczenie tego drañstwa.
Pozdrawiam.
Marcin
Reply to
Marcin
Loading thread data ...
Gips jako siarczan wapnia nie jest raczej rozpuszczalny (w sensownych warunkach). Zdaje się gorąca woda nadwątla go.
Reply to
pisz_na.mirek
Hm, odkurzacz .. nie powinien tego gipsu wylapywac jakis filtr ?
Tu chodzi o sprzatanie po kladzeniu gladzi czy juz poozniejsze - nie wolno takiego odkurzacza uzywac w domu z gladziami ?
A nie wystarczy wymiana lozysk ? one powinny najbardziej oberwac ..
J.
Reply to
J.F.
gładzi
ssącej.
turbinką
Chemików/Fizyków sposób na
stałe
Myślałem o
Rozumiem, że naprawa jest poza gwarancją i płaci za nią klient. I to nie taki, któremu zależy na trwałości jego odkurzacza, tylko zwykły burak jakiś, który nie dba o swój sprzęt. Więc w czym problem, nie możesz mu po prostu wymienić tego wirnika? Naprawa na 20 minut. Chyba lepiej, niż śrubokrętem pół dnia odłupywać gips z wirnika wentylatora?
Konrad
Reply to
KA
Witam Może warto poszukać filtrów elektrostatycznych, które wyłapią pył gipsowy przed turbiną. Nie wiem jak duży jest wirnik, ale niezłe efekty czyszczenia daje zastosowanie płuczki ultradzwiękowej - osady wykruszają się.
Reply to
Paweł Pracki
Bez przesady. Na okoliczność remontu powinno się centralny odkurzacz wyłączyć i albo kupić w supermarkecie jednorazowy odkurzacz za stówę, albo wypożyczyć jakiś taki, któremu gips nie straszny.
Konrad
Reply to
KA
Aby stwierdzic czy do przesady doszło trzeba najpierw policzyć koszty. Centralny odkurzacz tez może wydawac się przesadą, ale widać nie jest.
Reply to
Paweł Pracki
Przepraszam, ale nie zrozumia³e¶: nie mo¿na ¶rubokrêtem, bo komory wirników turbiny s± zamkniête na sta³e (zgrzane).
Marcin
U¿ytkownik "KA" snipped-for-privacy@b.c napisa³ w wiadomo¶ci news:ds5b1q$9h9$ snipped-for-privacy@>
Reply to
Marcin
Kto to TA EDTA?
Marcin
U¿ytkownik "Jaroslaw Berezowski" <jaroslaw snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:ds4pkp$30h$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
Marcin
Filtr? Tak, ale potem trzeba ten filtr... to inna bajka. Pytanie nie o zapobieganiu, ale o naprawie. Wymiana ³o¿ysk wi±¿e siê z utrat± ¶rodka ciê¿ko¶ci, który pracowicie wyszuka³a fabryka w Kanadzie. Chodzi o metodê "bez rozkrêcania". Dziêki za sugestjê - ale szukajmy dalej. Marcin
U¿ytkownik "J.F." <jfox snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@4ax.com...
Reply to
Marcin
... i jeszcze jedno: klient to nie burak!. Klient to SZEF bo to On p³aci! Zapamiêtaj a bêdziesz bogatym facetem!
Marcin
P.S.
Nie obra¼ siê proszê za intratn± podpowied¼.
U¿ytkownik "KA" snipped-for-privacy@b.c napisa³ w wiadomo¶ci news:ds5b1q$9h9$ snipped-for-privacy@>
Reply to
Marcin
Ooo, p³uczka. Mo¿e co¶ wiêcej, bo to metoda "bez rozkrêcania" , prawda?
Marcin
U¿ytkownik "Pawe³ Pracki" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:ds5hqr$b0g$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Reply to
Marcin
Konrad KOCHAM CIÊ za takie podej¶cie. Wczoraj w LEKLERKU (pis, przepr.) widzioa³em taki za 68z³. To koszt jednej szczotki do silnika mojego odkurzacza.
Ale i to nie jest metoda. Panowie wykonawcy zostawiaj± syf, który ochoczo zbieraj± szczê¶liwi u¿ytkownicy CO.
Silnik i turbinki potem mogê wymieniæ.... za jedyne 1570z³. I to jest problem.
MArcin
U¿ytkownik "KA" snipped-for-privacy@b.c napisa³ w wiadomo¶ci news:ds5ji4$i72$ snipped-for-privacy@>> Witam
Reply to
Marcin
Nie jest. Co chwilê mniej ludzi u¶miecha siê po us³yszeniu ceny. P.S. Konrad, nie szukasz pracy?
U¿ytkownik "Pawe³ Pracki" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:ds5muv$77b$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Reply to
Marcin
Marcin snipped-for-privacy@ram.pl napisał(a):
Więc wyobraź sobie, że może to byc metoda bez rozkrecania. Do płuczki wlewasz wodę, wstawiasz puste naczynie a do naczynia turbinę. Po czym wydmuchujesz osad, który odpadł.
Reply to
Paweł Pracki
Witam Jednym z rozwi±zañ tegoproblemu w energetyce jest stosowanie pary pod du¿ym ci¶nieniem. Tak zwane zdmuchiwanie par±. Ale nie wiem jak to zastosowaæ w serwisie.
Pozdrawiam, Energetyk
formatting link

Reply to
Energetyk
Ja zrozumiałem, tylko zbyt obrazowo napisałem. Po prostu, nie wierzę, że naprawa ma sens. Sens może mieć zapobieganie, na przykład stawianie jakichś dodatkowych filtrów przed odkurzaczem (może cyklon, albo wodny filtr?), ale to podniesie cenę, a na codzień nie jest potrzebne. Jestem konstruktorem i mogę powiedzieć, że jeśli coś nie zostało przez konstruktora przewidziane do naprawiania- to nie warto próbować. Chociaż za komuny różnie bywało...
Konrad
Reply to
KA
No bo ja ci nie mówię, żebyś teraz do niego pojechał i mu tak powiedział. Ale tak, czy siak, grzecznie będziesz musiał mu wytłumaczyć, że sam jest sobie winien.
Konrad
Reply to
KA

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.