Problem z paliwem i silnikiem.

Witam!
Mam problem i poprosi³bym ew. o pomoc, podpowied¼.
Mam kupione w Riku w zesz³ym roku Nitromethan (5L)
Sam mieszam paliwo do 4-suwa.
Mieszam w proporcji
60% Methanol
20% Olej - Aero Synt 3 (kolor ró¿owy)
20% Nitro
Po wlaniu nitra do oleju z mathanolem paliwo robi siê zielone (jasne)
Przy próbie silnikowej z dotychczasowych 8900 - 9000 obr/min silnik ledwo wkrêca na 7200-7300 !
Silnik bardzo siê grzeje.
Co mo¿e byæ przyczyn± takiego stanu rzeczy ? nitro ? methanol ?
Pozdrawiam
Marek
***
formatting link
*
**
Reply to
Marek - Yak
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Marek - Yak" snipped-for-privacy@neostrada.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:445dcdde$ snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
Silnik O.S. FS-52S, fabrycznie, jest wyregulowany na paliwo: 70% metanol 20% olej 10% nitrometan Natomiast zalecany przez wytwórcê sk³ad paliwa jest taki: - nie mniej ni¿ 18% oleju; rycyny, wysokiej jako¶ci syntetyka, lub ich mieszanki - 5% do 15% nitrometanu Potraktuj te informacje jako teoretyczne, z instrukcji fabrycznej, bo do zakupu silnika czterosuwowego dopiero siê przymierzam :)
formatting link
zastanawiam siê jeszcze, jakie paliwo zastosujê do docierania i czy drgania czterosuwu nie s± wiêksze ni¿ dwusuwu.
Reply to
kyrzi

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.