[RC] Problem z silnikiem spalinowym

Loading thread data ...
Reply to
Wojciech Komorniczak

Witam,

A może pomyśleć filrze paliwa z gęstszą siatką - bo zakładam, że filtr masz....

Reply to
Staszek z Gdyni
Reply to
Wojciech Komorniczak

Ciekawe, czy dałoby się w heli zastosowac podobny filtr na gaźnik jaki stosują samochodziarze... Chodzi mi to po głowie, bo gdzieś w planach bliższych lub dalszych jest poduszkowiec z silnikiem spalinowym. A poduszkowiec to producent ogromnej chmury kurzu :)

Reply to
Piotr Konopka
Reply to
Wojciech Komorniczak

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.