[RC] Silnik ASP 15ccm

Witam
Mam drobny problem, sta³em siê posiadaczem silnika spalinowego
firmy ASP 15cm3, silnik pomimo ¿e by³ bardzo mocno pozaklejany
po oczyszczeniu ma bardzo dobr± kompresjê i wygl±da na to ¿e
bêd± z niego ludzie ;) Problem w tym ¿e niestety nie posiada ga¼nika
i t³umika. Czy kto¶ z was ma mo¿e przypadkiem taki silnik, ga¼nik
do takiego silnika b±d¼ t³umik ?? S± dwa ¼ród³a czê¶ci zamiennych
w necie, ale szczerze mówi±c czas oczekiwania na nie trochê
mnie przerasta, a koniec sezonu ju¿ za plecami :))
Pomo¿ecie ??
Reply to
Krzysztof "TTQ" Pick
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Krzysztof "TTQ" Pick" napisa³:
..........................
.................
Gaznik to mala rzecz, jak zamowisz w TH, z opcja "przesy³ka lotnicza", to zgrabna koperta bêdzie u ciebie w domu w ciagu tygodnia.
A przesylka bêdzie o grosze drozsza ni¿ opcja "droga lodowa-morska".
Reply to
kojot
Ni znam tego silnika ale zobacz poni¿sze linki Mo¿e co¶ dobierzesz?
formatting link
?lang=en&partNo=86162
formatting link
zapytaj ch³opaków z
formatting link

Pozdrawiam Daglas
U¿ytkownik "Krzysztof "TTQ" Pick" snipped-for-privacy@onet.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:dgpq52$mf4$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
Daglas
Witam
kojot:
Niestety w TH nie maj¹ czêœci do silników ASP, mówi¹c o czasie oczekiwania mia³em na myœli Horizon Hobby w którym aktualny status gaŸnika jest Out of Stock :(
Z drugiej strony w TH mo¿na nabyæ gaŸnik od Super Tigra który podobno pasuje do ASP, ale koszty tego gaŸnika wraz z t³umikiem którego te¿ nie mam i koszt wysy³ki lotniczej powoduj¹ ¿e zbli¿am siê do zakupu nowego silnika w polsce w³aœnie tej firmy !!
Dowiedzia³em siê ¿e te silniki to Magnumy (ta sama fabryka) tylko w wykonaniu noname, podobno wszystkie czêœci pasuj¹ bez problemu, tylko pytanie gdzie te czêœci dostaæ :/
Daglas: Dziêki bardzo ale silnik który ja posiadam to 15 cm3 a nie 2,5cm3 czêœci które proponuje HPI s¹ przeznaczone do modeli samochodów a nie samolotów
Reply to
Krzysztof "TTQ" Pick
Zerknij na ebay.de, tam widzia³em kilka ASP wiêc mo¿e i czê¶ci bêd±. Aaaaaa, przypadkiem conrad.de nie ma ASP w ofercie ??? Ostatnio dosta³em g³owicê do mojego ASP 10ccm w³a¶nie z conrada.
Pozdrawiam
Skazoo
Reply to
skazoo

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.