Silnik Gustawa Różyckiego

Ciągle słyszałem o legendarnym silniku Różyckiego,
ale nie widziałem jak on wyglądał.
Trochę pracy i znalazłem opis patentowy silnika Różyckiego.
Warto zobaczyć, czy był podobny do silnika Wankla.
formatting link

Nr 33788
Gustaw Różycki
(Bytom, Polska)
KI. 59 e, 5
Maszyna ssącotłocząca z tłokiem o ruchu mimośrodoworównoległym,
stosowana jako pompa, sprężarka lub silnik
# Zgłoszono 8 maja 1947 r.
Udzielono 16 sierpnia 1949 r.
Pierwszeństwo: 20 maja 1946 r. (Wielka Brytania)
Legenda miejska o silniku Różyckiego pobrzmiewa i w takich
dziwnych tekstach jak ten o wiatrochodzie:
formatting link

Pozdrawiam WM
Reply to
WM
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.