Co to za silnik ? RS380S-5116

Witam !
Kupilem tani srubokret elektryczny. W srodku jest silnik o symbolu:
RS380S-5116
zasilany napieciem 2.4V
Wie ktos co to za silnik ?
Mabuchi robi dobrze znane RS-380S, ale te sa robione w wersjach na 7.2 i 24V.
Dzis sprawdze, czy wymiary sa takie same jak Mabuchi, moze to jakies
nieskatalogowane modele...
pozdrawiam, Grzegorz
Reply to
Grzegorz
Loading thread data ...
Witam !!! Mam podobny problem. Ja kupi³em jaki¶ "marketowy" wrêtak "Pegazus"za 30 z³ Niestety jako wkrêtak okaza³ siê zupe³nie nieprzydatny (przestroga) W ¶rodku znalaz³em silnik RS 380S-4128 na napiêcie 3,6 V Niestety poza informacj± na jakie jest napiêcie nie wiem nic wiêcej. Wymiarami przypomina Speed'a 400 (nie mirzy³em) Ma mo¿e kto¶ wiêcej danych dotycz±cych tych silniczków ?
Reply to
Marek C
U¿ytkownik "Marek C" ...
Oczywi¶cie szukanie na stronie mabuchi
formatting link
wersje 24 i 7,2V
Niemniej Mabuchi Co zastrzega, ¿e na stronach internetowych umieszcza dane najpopularniejszych 111 modeli spo¶ród szerokiej gamy produkowanych.
Wersje 4148 i 5116 maj± generalnie inn± liczbê zwojów i s± one wykonane drutem o innej ¶rednicy. Na stronie mabuchi jest miêdzy innymi taka "¶ci±ga":
formatting link
(ten link móg³by¶ Marku dorzuciæ obok swojej tabelki na stronie)
Teraz wrzucamy dane z oznaczenia do Motocalca (wybieramy wstêpnie silnik Mabuchi RS 380-4045 i potem opcjê "Design", gdzie wprowadzamy nowe: "turns per pole" czyli liczbê zwojów i "gauge" czyli ¶rednicê drutu nawojowego).
Pozdrawiam,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper
Witam !!! Wielkie dziêki za pomoc Link oczywi¶cie doda³em na pewno przyda siê równi¿ innym modelarzom
Reply to
Marek C

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.