Co to za silnik?

Witam.
Mia³em zamiar zrobiæ u¿ytek z silników które wpad³y mi w ³apki ale lekko sie
zdziwi³em po rozebraniu. Kurcze - zapomnieli do ¶rodka zamontowaæ magnesów
:).
Ale tak powa¿nie silniczek ma symbol DID 05ta ( cyrylic±), trzy uzwojenia ,
posiada przek³adniê.Linki do obrazków tu:
formatting link
100kB
formatting link
247kB
Liczê na podpowiedz czy i ew. jak to zmusic do pracy.
Pozdrawiam.
Reply to
Pan Jan
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.