Co to za sprzęgło?

formatting link
to za sprzęgło? Z jednej strony silnik elektryczny z drugiej przekładnia. Te cztery talerzyki mają powierzchnie po klinie. Od góry widać dźwignię do ściskania tych talerzyków.

Robert

Reply to
Robert Wańkowski
Loading thread data ...

W dniu 17-07-2011 15:08, Robert Wańkowski pisze:

To jest wariator, przekładnia o zmiennym przełożeniu, bezstopniowa.

formatting link

Reply to
______

Użytkownik "______" snipped-for-privacy@b.cd

O! A myślałem, że sprzęgło. Bo te talerze tylko z 20 mm się przesuwają. Dziękuję.

Robert

Reply to
Robert Wańkowski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.