Co to jest?

Loading thread data ...

Dnia Fri, 10 Sep 2004 13:09:53 +0200, batched snipped-for-privacy@pf.plnospam napisał:

tego do zabezpieczania wałków do laminowania, podobnych jak malarskie. KJupujemy to w firmie"ARGO" w Krakowie, jest to hurtownia artykułów malarskich, wałki ,pedzle itp. Pzdr.

Reply to
Paweł Tryzna

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.