Co to jest??

Kto mi powie co to jest HF - modu³ w aparaturze Supersender JR PCM 9x (=
Graupner MX 22) neu
W³a¶nie kupi³em t± aparatura za 350 Euro ale jest tam napisane ze bez tego
modu³u.
Co to jest plizz ??
Reply to
Stanki
Loading thread data ...
Aparatura JR PCM 9x (= Graupner MX 22) neu!!! Oczywi¶cie bez tego Supersender :)) sorki
Reply to
Stanki
U¿ytkownik "Stanki" snipped-for-privacy@pac.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:dbrl24$fuc$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Hej. Nie ¶ledzê co w aparaturach siê sprzedaje obecnie, ale HF -modu³ to po polsku dok³adnie modu³ wielkiej czêstotliwo¶ci. Czyli czê¶æ nadawcza wielkiej czêstotliwo¶ci aparatury. Pozdrawiam Andre
Reply to
Andrzej
Moduł w.cz, czyli wzmacniacz mocy.Bez iego radio nie nadaje!!
Reply to
Level

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.