Re: [RC VIDEO] Filmik z kamery zamontowanej na modelu.....

Cześć,
gratuluję - nadpodziw dobra jakość. Także bez żadnych zakłóceń w odbiorze. Kręć i publikuj następne filmiki :-)
Pozdrawiam Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Piotrp_de" <piotrp snipped-for-privacy@WYTNIJTOpoczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Cze¶æ Piotrze. Co do jako¶ci, to próbowali¶my wcze¶niej na zestawach kamer kolorowych CMOS. Niestety nie radzi³y sobie zbyt dobrze ze zmianami o¶wietlenia w tle. Dlatego te¿ modu³ kamery SHARP ma wymiary ok. 8x13 cm (a kamera CMOS 3x3cm). Je¿eli chodzi o zak³ócenia to te¿ siê trafia³y, ale to raczej przez odbicia od pobliskich zabudowañ.
Pozdrawiam. Przemek Lewandowski (Sonix)
Reply to
Sonix
Fajnie, wybieram się tu i tu :-)
Reply to
Teos
U¿ytkownik "ttmz" snipped-for-privacy@wyborcza.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bgas0b$5er$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Modu³ kamery ma wymiary 8x6 cm Jest to modu³ SHARP, oznaczenie na p³ycie XC45B Jako¶æ jest super. Na filmiku mo¿e tego nie widaæ, ale po zgraniu w normalnej jako¶ci jest ok.
Ja kupi³em go jaki¶ czas temu na gie³dzie elektronicznej we Wroc³awiu (ul. Robotnicza). Wiem ¿e chyba jeszcze s±, ale co do ceny to ok. 250 z³ (kamera sprawdzona ale bez gwarancji!). Potrzebuje zasilania stabilizowanego 5V.
Pozdrawiam Przemek Lewandowski (Sonix)
Reply to
Sonix
Witam! Bardzo ladnie to wyglada. Dzwiek te¿ ladnie podlo¿ony. Ogolnie mowiac bardzo mi sie film podobal. Pozdrawiam i ¿ycze powodzenia Mariusz.
Reply to
Mariusz
U¿ytkownik "Sonix" ...
Cze¶æ,
Bardzo ³adny i elegancko zrobiony. Mia³em jednak problem ze ¶ci±gniêciem - uda³o siê po kilkudziesiêciu próbach w pracy i w domu. Regularnie dostawa³em komunikat IE nie mo¿e pobraæ ... ¯±dana witryna jest niedostêpna lub nie mo¿na jej znale¼æ. Ale warto by³o cierpliwie próbowaæ. Gratulujê i pozdrawiam,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper
Jak już jesteśmy przy technice - to nadajnik faktycznie ma 800mW ??? To niezły dopał ! (Czy może jednak 80???)
Reply to
Piotr Konopka
U¿ytkownik "Piotr Konopka" snipped-for-privacy@wlkp.top.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@as3-41.poznan.dialup.inetia.pl...
Nadajnik ma ok. 800mW. Tak przynajmniej pisze na opakowaniu :-). Zasiêg to 600-800 m. Nie wiem czy nadajnik 80mW poci±gn±³by 150 - 200 m (a ja lata³em dalej).
Przemek Lewandowski (Sonix)
Reply to
Sonix
U¿ytkownik "Kaper" snipped-for-privacy@antispammer.astercity.net> napisa³ w wiadomo¶ci news:bgcvrc$1nq7$ snipped-for-privacy@foka.acn.pl...
Filmik by³ zgrywany na kamerê miniDV SONY DCR-TRV27 (posiada analogowe wej¶cie video). Zgranie na komputer to ju¿ nie problem, a ca³a obróbka w programie Magix Video Deluxe 2.0. Co do problemów ze ¶ci±gniêciem, to postaram siê umie¶ciæ link na stronie. Mo¿e to by³ problem serwera? Strona jest na serwerze civ.pl .
Pozdrawiam. Przemek Lewandowski (Sonix)
Reply to
Sonix

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.