Re: [RC VIDEO] Filmik z kamery zamontowanej na modelu.....

Cześć,

gratuluję - nadpodziw dobra jakość. Także bez żadnych zakłóceń w odbiorze. Kręć i publikuj następne filmiki :-)

Pozdrawiam Piotr

formatting link

Reply to
Piotrp_de
Loading thread data ...

Fajnie, wybieram się tu i tu :-)

Reply to
Teos

Jak już jesteśmy przy technice - to nadajnik faktycznie ma 800mW ??? To niezły dopał ! (Czy może jednak 80???)

Reply to
Piotr Konopka

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.