[RC,elektryczne] Problem z obrotami silnika

Loading thread data ...

przy próbie

Np. niewlaściwe (lub brak) odpowiedniego zaprogramowania regulatora obrotów. HuSadam

----------------------------------------------------------------- Dzwonki polifoniczne za 4 zl!!! Zmien dzwonek na wakacje.

Reply to
HuSadam

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.