Nawijacze ! (3 fazy)

Loading thread data ...

Ja nawijałem 1,2,6, bo taki mi pasowało konstrukcyjnie. Dlaczego pytasz? To bez znaczenia. Ważne jest aby kierunek uzwajania na kolejnych "zębach" był prawidłowy.

Sebastian

Reply to
artmediaWYTNIJTO

WItam ponownie.

Z czego to wynika? Bo jakoś nie mogę załapać. Uzwojenia wychodza tak samo, gdzie oszczędność?

Sebastian

Reply to
artmedia2WYTNIJTO

A dokładniej? Z czego to wynika? Bo wygląda na to, że tylko z elegancji?

Sebastian

Reply to
artmediaWYTNIJTO

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.