[RC] Rozrusznik do silnika

Witam
1) Czy do odpalenia silnika ¿arowego poj 3.5 cm^3 (w samolocie) mo¿na u¿yæ
wkrêtarki akumulatorowej z odpowiedni± koñcówk± czy trzeba wyposa¿yæ siê w
rozrusznik? A mo¿e mo¿na taki silnik odpalaæ 'z palca' ?
2) Jakie jest zu¿ycie paliwa takiego silnika - ile da siê polataæ na
powiedzmy 150ml zbiorniku ?.
3) Jak to jest z ¶rodkiem ciê¿ko¶ci. Z tego co ogol±da³em na zdjêciach
trenerków spalinowych zbiornik jest umieszczony tu¿ za silnikiem i znajduje
siê chyba przed ¶rodkiem ciê¿ko¶ci w zwi±zku z tym w czasie latania sc
bêdzie sie przesuwa³ ku ty³owi. Czy to nie przeszkadza ?
Dodam jeszcze ¿e nie mia³em nigdy w rêku silnika spalinowego na razie tylko
elektryki :( .
Pozdrawiam Wszyskich Piotr Piechota
Reply to
Piotr Piechota
Loading thread data ...
"Dobrze wychowany" silnik odpala z palca. Jednak starter i tak jest przydatny. Wkrętarka akumulatorowa kręci jednak trochę za wolno.
Oj - 2-suwem nie latałem już całe wieki. Mój Enya 2,5 ccm na 150 ml chodził ok 20 min.
Tu jest dylemat. Optymalnie z punktu widzenia zasilania jest umieścić zbiornik jak najbliżej gaźnika. Ze względu na śc najlepiej w jego środku. Najczęściej jednak nie da się tego pogodzić (no chyba przy większych silnikach z pompą paliwową - tam nie ma problemu). Ja w takim przypadku raczej mam śc prawidłowo ustawiony z prawie pustym zbiornikiem, tak by model nie był z pustym zbiornikem ciężki na ogon, a raczej z pełnym na nos.
No to najwyższy czas! ;-) Elektryczny najwyżej wydaje woń (i to nie miłą) jak się spali, a spalinowy miłą jak tylko pracuje (ech te zboczenia ;-)
Pozdrawiam Piotr
Reply to
Piotrp_de
Dziêki by³o wyczerpuj±co konkretnie i na temat :)
Pozdrawiam Piotr
Reply to
Piotr Piechota

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.