Zestaw Kit - Jaki ? Gdzie ? ;-)))

Witam!
Czy Szanowni koledzy mogliby pomóc i ew. doradziæ .. ;-)
Chcia³bymm kupiæ "jaki¶" zestaw KIT modelu samolotu redukcyjnego o
rozpiêto¶ci ponad 1,5 - 2,0 m , kompletny zestaw (ale nie AFR !) z
(najlepiej) powycinanymi juz elementami (ewentulanie wytrasowanymi), do
samodzielnego monta¿u.
"Poci±gaj±" mnie starsze komstrukcje jak np. Piper, Beaver, Toger Month luæ
co¶ w tym stylu.
Przegl±daj±c oferty sklepów nie trafi³em na co¶ takiego, równie¿ na Allegro
nie mogê tego znale¶æ.
Pared dni temu na Ebatyu by³o cos takiego ... zestaw Pipera jakiej¶ czeskiej
niestniej±cej ju¿ firmy ... poszed³ za 50 Euro ... ;-((
Je¿li kto¶ by wiedzia³ gdzie nabyæ co¶ takiego (za rozs±dne pien±dzie) lub
sam mia³ na sprzeda¿ taki zestaw to prosze o kontakt.
Pozdrawiam
Marek
GG: 1299639
Reply to
Marek
Loading thread data ...
Witam! Kity Pipera widzialem nie dawno w
formatting link
i
formatting link
niestety cena przekracza 50 euro. Robi
Reply to
Robi

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.