Zestaw nozy i igiel

Cze¶æ,
zaszala³em dzisiaj bêd±c w PRAKTIKERze i kupi³em Zestaw no¿y i igie³
"Hobby box". 35 (ostrzy i igie³), 7 uchwytów do ostrzy i igie³,
ose³ka, + klej "Super Glue" wszystko f-m BUDGET, za 24z³ 99 groszy,
cena promocyjna do 13-V. Ca³o¶æ w plastikowym pude³ku no¿yki wymienne
przytrzymuje w pude³ku ta¶ma magnetyczna ¿eby "nie lata³y". Nie u¿y³em
tego jeszcze, jutro próby, a mam zamiar g³ównie do balsy. Mo¿e ju¿ na
grupie kto¶ to próbowa³, je¶li nie to napiszê parê s³ów po próbach.
Nie s± to narzêdzia bardzo wysokiej jako¶ci, z górnej pó³ki ale
zobaczymy jutro.
Cze¶æ, dobrych snów.
Andrzej Grodzki
Warszawa
Reply to
Andrzej
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Andrzej" snipped-for-privacy@skrol.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:c6rsf6$otu$ snipped-for-privacy@flis.man.torun.pl...
Mia³em co¶ podobnego. Najwiêkszym mankamentem tych zestawów by³o to, ¿e uchwyt na no¿yki (ten gwintowany wewn±trz obsadki) by³ plastikowy. Moment i pêka³y miêdzy skrêcan± cze¶ci± r±czki a samym uchwytem. Mam nadziejê, ¿e w tym przypadku s± aluminiowe te elementy.
Powodzenia w skalp(el)owaniu ;)
Reply to
--==PEGAZ==--
Witajcie ! Ja kupi³em taki zestaw i go u¿ytkujê od niespe³na 2 miesiêcy. Ogólnie jestem zadowolony, przede wszystkim z ró¿norodno¶ci kszta³tów no¿yków. Uchwyty IMO nie s± z³e: rêkoje¶æ aluminiowa, uchwyt no¿yka gumowy, ¶ciskany przez aluminiowy pier¶cieñ. Trudno zreszt± za te pieni±dze oczekiwaæ super jako¶ci. W sklepie zaopatrzenia medycznego porz±dny uchwyt do skalpela kosztuje niema³o ... Osobi¶cie polecam.
Zbych
U¿ytkownik "Andrzej" snipped-for-privacy@skrol.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:c6rsf6$otu$ snipped-for-privacy@flis.man.torun.pl...
Reply to
Zbych
Dnia Fri, 30 Apr 2004 07:16:08 +0200, --==PEGAZ==-- snipped-for-privacy@NOSPAM.polbox.com> napisał:
wITAM
i ja mam dokladnie to samo i ten sam problem ( w zasadzie to go juz nie mam )
Pozdrawiam
Andrzej
Reply to
A.Kostkiewicz
U¿ytkownik "A.Kostkiewicz" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@news.poczta.onet.pl...
:))) A ja spróbujê sobie wytoczyæ z aluminium ... Mam jeszcze dwie oprawki humbrola. Od chyba 20 lat u¿ywane, jeszcze po moim ojczulku.
Reply to
--==PEGAZ==--
dok³adam siê do kolegów , ja te¿ mia³em te z plastikowym uchwytem i mocowaniem. Mam ale ju¿ nie "dzia³aj±" mo¿e masz racjê trza se dorobiæ porz±dne i wtedy ok.
Elkacper
Reply to
Kacper
Witam, Miałem takie nożyki tylko w mniejszych zestawach - trzy uchwyty za 7-9 zł. Piszę miałem bo nadawały sie tylko do mieszania i zadawania kleju - większość plastykowych "imadełek" już popękała. Nie nadają się do cięcia depronu a co dopiero do cięcia balsy. Kiedyś w OBI spotkałem podobny zestaw tylko z metalowymi zaciskami (kosztował chyba 26 zł) i ten dopiero okazał się udanym zakupem. Oprócz tego polecam Excell'e, no ale te to dopiero kosztują. Myślę że dałeś się nabrać na wielkosć zestawu. Te plastyki z czasem pękną (obym sie mylił) i wielkość zestawu nie na wiele się zda...
PZDR ZD
igieł,
---------------------------------------------------- Epopeja o wędrówce genów, subtelnościach płci i zakazanych namiętnościach. Światowy bestseller nagrodzony Pulitzerem! Middlesex Jeffreya Eugenidesa!
formatting link
Reply to
Zbyszek Denis
U¿ytkownik "Zbyszek Denis" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@wp.pl...
Cze¶æ Zbyszku, to zostanie mi chocia¿ bardzo fajne plastikowe pude³ko :)) Nie bêdzie tak ¼le, a to z dwu powodów:
1. mam dwie oprawki Humbrola ze starych lat jedn± ca³oaluminiow± i drug± z piêkn± niebiesk± plastikow± r±czk±, te wymienne no¿e pasuj± do nich.
2. wytoczenie z alu. i zrobienie naciêcia wk³adów mocuj±cych nie powinno mi sprawiæ k³opotu, zero kosztów.
Oczywi¶cie narzêdzia kupuje siê po to by by³y do pracy a nie do przeróbki,czy do kosza, nawet je¶li kosztuj± grosze.
My¶lê ¿e nasza dyskusja tu na grupie pozwoli nastêpnym chêtnym dokonaæ ¶wiadomego wyboru przy zakupie i oto chodzi.
Pozdrawiam Andrzej Grodzki Warszawa
Reply to
Andrzej
U¿ytkownik "Andrzej" snipped-for-privacy@skrol.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:c6ufn5$8t9$ snipped-for-privacy@flis.man.torun.pl...
Heh ... mam takie same oprawki Humbrola. Jedn± cienk±, jedn± grubsz± i jedn± z grubym plastikowym niebieskim uchwytem ;)))
Reply to
--==PEGAZ==--

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.