Optymalizacja w mechanice i budowie maszyn

poszukujê wszelkich informacji na temat konkretnych problemów w
optymalizowaniu konstrukcji mechanicznych i elementów maszyn. Czyli szeroko
pojêtej optymalizacji w mechanice najlepije na przykladzie zadan,,,,,ma moze
ktos jakies ciekawe propozycje??
Reply to
Dawid
Loading thread data ...
Dawid snipped-for-privacy@poczta.fm napisał(a):
Mam pytanie. W jakim celu się poszukuje?
Reply to
Jak w adresie.
w celach edukacyjnych, chcia³bym poznac, procedurê i istotê zastosowania optymalizacji np. przy projektowaniu tlumikow samochodowych czy tez turbin aerodynamicznych, jak rowniez prostych ukladow belkowych i kratownic
Reply to
Dawid
My na MSI takie zadania robimy za pomocą genetycznych algorytmów (moża i też za pomocą sieci neuronowych) - zapodajesz ogólny wzór tego co chcesz osiągnąć (jaką wartośc lub żadaną minimalną/maxymalną wartość, do której chcesz dążyć), jakieś przedziały zminności parametów (np. max/min wymiary belki czy czego tam) no i ograniczenia (np. ze wzgledu na naprezenia ) i uruchamiasz. Czekasz trochę i masz jakiś wynik. A jak inaczej - są takie przedmioty na uczelniach co się zwią optymalizacja, ale żeby zrozumieć o co biega w nich to trzeba się dobrze na matmie zanć.
Reply to
OneioO
mia³em na mysli raczej Optymalizacjê liniow± i nieliniow±,, algorytmy genetyczne raczej pomijam skupiaj±c sie na metodach prostych..
Reply to
Dawid
Dawid snipped-for-privacy@poczta.fm napisał(a):
Pisałem wcześniej ale coś wcięło i nie poszło. Zatem powtórzę. Dobra na początek jest książka : Osiński Z, Wróbel J, Teoria konstrukcji maszyn, PWN 1982. Tam strony od 35 do 99 zawieraja podstawy optymalizacji. Dalsze sa o wspomaganiu obliczeń. Są i przykłady, a nawet programy wg ( niestety starego oprogramowania, lata 1980-te) do takich prostych zadań. Warto przeczytać. Pozdro. W.
Reply to
Jak w adresie.
Ale algorytm genetyczny to jest w³a¶nie najprostsza metoda (w matlabie masz gotowe algorytmy ustalasz tylko funckje celu i odpalasz), która nie wymaga ¿adnego wysi³ku zwi±zanego z matematyk±. No i w 99% optymalizacji tego typu wystarcza.
Inne metody z wykorzystaniem np. simplexu itd. s± o wiele szybsze obliczeniowo (ale maj± pewne ograniczenia po pierwsze trzeba u³o¿yæ do tego równanie które nie mo¿e byæ kwadratowe) najgorsze jest to ¿e trzeba to równanie u³o¿yæ :) (d³u¿ej trwa u³o¿enie równania ni¿ obliczenie tego za pomoc± algorytmu genetycznego). A jak równanie bêdzie kwadratowe to i tak kupa (i najlepiej wtedy u¿yæ algorytmu genetycznego). A najczê¶ciej to nie trzeba stosowaæ ¿adnego algorytmu bo wystarczy na komputerze przejrzeæ wszystkie mo¿liwo¶ci. Skomplikowane algorytmy optymalizacji stosuje siê tylko tam gdzie wymagana jest szybko¶æ obliczeñ.
Reply to
Kurciok
Prof. Andrzej Osyczka z Politechniki Krakowskiej
formatting link
mnostwo prac na ten temat, wkluczajac ksiazki. Proponuje przejrzec spis publikacji.
A.L.
Reply to
A.L.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.